با سلام
فايل نهايي جزوه سيستم‌هاي خريد و  انبارداري كه ماحصل ارائه‌هاي كلاسي و تخليص آن جهت امتحان پايان ترم است، به پيوست ايفاد مي‌گردد.
بهتر است دانشجويان از فايل پي دي اف براي پرينت استفاده كنند تا صفحات آن به هم نريزد 
با تشكر 
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش هفتم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر

نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش ششم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر

نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش پنجم قسمت دوم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش پنجم قسمت اول از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل پاور پوینت مربوط به بخش پنجم قسمت اول از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل پاور پوینت مربوط به بخش چهارم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر

نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش چهارم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر

نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش سوم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل پاور پوینت مربوط به بخش سوم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل پاور پوینت مربوط به بخش دوم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش دوم از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل متن مربوط به بخش اول از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |

فایل پاور پوینت مربوط به بخش اول از  کتاب مدیریت خرید و اصول انبار داری ،نویسنده آقای نادر دیبایی ، انتشارات ترمه، مربوط به درس آقای دکتر عباس خدادای

لینک دانلود

شامل سر فصلهای زیر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه مدیریت  | لینک ثابت |